Samenwerking met maatschappelijke partners

SSW investeert in de samenwerking met huurders en partners. Om de belangen van de huurders te behartigen en te zorgen dat de bewoners van onze huizen zich thuis voelen in hun straat, buurt en in de gemeente De Bilt.

Bewonersvereniging Woonspraak

Woonspraak is al meer dan twintig jaar de vertegenwoordiger van de huurders van SSW. De bewonersvereniging heeft een stevige, wettelijke positie en praat met SSW over zaken die huurders aangaan. Zoals bijvoorbeeld huurprijsbeleid, de begroting, onderhoudsbeleid en het sociaal plan bij sloop- en renovatieprojecten. Ook is Woonspraak gesprekspartner bij het overleg met SSW en de gemeente De Bilt over de prestatieafspraken.

www.woonspraak.nl


Gemeente De Bilt

Voor de thema’s wonen, welzijn, uitvoering woonruimteverdeling en vitale wijken is de gemeente De Bilt de belangrijkste samenwerkingspartner van SSW. Centraal thema is voldoende huurwoningen voor de inwoners die dat echt nodig hebben. Verder overleggen we over verduurzaming van onze woningen, leefbaarheid in de buurten en wijken en het welzijn van huurders die extra aandacht nodig hebben.

Elke vier jaar leggen we met gemeente en Woonspraak in Prestatieafspraken vast wat onze ambities, strategische- en operationele afspraken zijn. Jaarlijks ontvangt de gemeente ons Bod met de bijdrage van SSW aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.Terug naar Dit is SSW