Overlast

U wilt in een leuke buurt wonen en geen overlast van anderen ervaren. Toch lukt dat helaas niet altijd. Verschillen in dagindeling, leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, karakter en hobby’s kunnen irritaties tussen u en uw buren veroorzaken. Wat kun u zelf doen om dit samen op te lossen?

Het begint met een paar basisregels:

  • Post, folders en kranten neemt u mee naar huis of gooit u in de papierbak.
  • Hou gangen, hallen, liften en galerijen schoon.
  • Laat uw huisdieren niet loslopen op de galerijen en/of portieken. Ruim eventuele ‘ongelukjes’ meteen op.
  • Luidruchtige klussen doet u zoveel mogelijk overdag. Is dit niet mogelijk, bespreek dit dan met uw buren.
  • Zet geluid van radio, tv, muziekinstallatie of computer niet te hard, zeker niet na 22.00 uur.
  • Gooi geen vuilnis of voedsel naar buiten. U nodigt zo ongedierte en ratten uit.
Als iedereen zich aan deze basisregels houdt, kunt u met elkaar prettig, schoon en veilig wonen.


Afval

Grof vuil of tuinafval hoort niet op straat of bij een vuilcontainer. Met uw milieupas kunt u uw afval kwijt bij de Milieustraat, Weltevreden 22 in De Bilt. Grof afval, grofvuil, elektrische apparaten en oud ijzer kunt u laten ophalen. U kunt hiervoor rechtstreeks met de inzamelaar PreZero een afspraak maken via 088 102 33 40 tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie.

Kent u uw buren?

Maak kennis met de buren voor een goede verstandhouding.
Ervaart u overlast van uw buren? Wacht dan niet te lang en zet de eerste stap om dit met elkaar te bespreken. Soms weten de buren niet dat zij overlast veroorzaken.
Bereid uw gesprek goed voor. Kies een geschikt moment en neem de tijd. Blijf correct en vriendelijk en bespreek samen mogelijke oplossingen.


Buurtbemiddeling kan de oplossing zijn

Helpt praten niet, reageren uw buren agressief of durft u geen contact te zoeken?
Laat het niet oplopen en schakel buurtbemiddeling van Meander Omnium in. Deze bemiddeling is gratis.
T: 030 267 77 87
E: Buurtbemiddeling@meanderomnium.nl
Kijk op www.meanderomnium.nl voor meer informatie.Rattenoverlast

Samen met de gemeente De Bilt en bewoners willen we overlast van ratten voorkomen. Het bestrijden van ratten is aan steeds strengere regelgeving gebonden. Gebruik van gif is verboden.

Meld rattenoverlast altijd bij de gemeente
Het is belangrijk dat u een melding doet bij de gemeente als u ratten signaleert. De gemeente stuurt de meldingen door naar een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf. Zij analyseren en bewaken de meldingen en komen in actie wanneer dit nodig is.
Is een reparatie aan de woning nodig, dan stuurt de gemeente ons een bericht. U kunt ook zelf een reparatieverzoek indienen.
Kijk hier voor meer informatie en een melding doen

Wat kunt u zelf doen?
• Laat geen voedsel in en om uw woning slingeren.
• Voer geen brood aan vogels, duiven en eenden, daar komen ook ratten op af.
• Gooi geen eten of etensresten op straat.
• Zet geen afval los naast de huisvuilcontainer.
• Stuur ons een reparatieverzoek bij gaten in de gevel, een kapotte regenpijp of andere schade aan de woning waardoor ratten in huis kunnen komen.
• Meld rattenoverlast altijd bij de gemeente.Melding openbare ruimte

Ziet u iets waardoor uw woonomgeving niet meer veilig, netjes of toegankelijk is?
Geef dit door aan de gemeente De Bilt via telefoonnummer 030 228 94 11. Of via de website www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte.
Uw melding kan gaan over bijvoorbeeld afval, groen, overlast, straatmeubilair en speeltoestellen, verkeer en bestrating, straatverlichting, riolering en water, dieren, eikenprocessierups, ratten of illegaal grondgebruik.

Onveilige situatie

Is er sprake van ernstige overlast, drugs, criminaliteit of voelt u zich bedreigd? Bel dan de politie via 0900 8844 of 112 als de situatie spoedeisend is.Psychische problemen

Uw familielid of buur vertoont vreemd gedrag. Gaat het wel goed? Zou er iets aan de hand zijn? Wat kunt u voor hem of haar betekenen? En wil uw naaste wel hulp?
Als iemand in uw omgeving mogelijk psychische problemen heeft waarover u zich zorgen maakt, kunt u hierover het best contact opnemen met het Advies- en Meldpunt WvGGZ.

Het Advies- en Meldpunt WvGGZ is 24 uur per dag bereikbaar via e-mail MeldpuntWvGGZ@debilt.nl. Als u uw telefoonnummer in uw mail zet, wordt u uiterlijk de volgende werkdag teruggebeld. Anders ontvangt u een schriftelijke reactie.
Tijdens kantooruren kunt u telefonisch terecht bij het Advies- en Meldpunt WvGGZ:
06 526 973 59.

LET OP: is uw melding dringend? Bel dan 112!Overlast melden bij Woonstichting SSW

Heeft u er zelf alles aan gedaan om een overlastprobleem op te lossen en heeft u een negatieve uitkomst van buurtbemiddeling gekregen? Vul dan het overlast meldingsformulier in.

Overlast meldenAanvullende informatie

Meer informatie over overlast is te vinden op de volgende sites:

Folder

Folder Denk aan uw buren

Downloaden