Blog Weegschaal

Op donderdagochtend 21 april 2022 vonden er twee explosies plaats in een flatgebouw aan de Weegschaal in Bilthoven. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

11 oktober - 13.45 uur

Werkzaamheden voorlopig afgerond

De sloop van het beschadigde deel van de flat is klaar. Rondom de twee overgebleven gedeelten van het flatgebouw is een houten schutting geplaatst. Daardoor zijn de parkeerplaatsen voor bewoners weer beschikbaar gekomen.
De voormalige bewoners, op één huishouden na, zijn inmiddels verhuisd naar een nieuw adres. Het zal zeker tot volgend jaar duren voordat we een besluit kunnen nemen over herstellen van het flatgebouw of slopen en nieuw bouwen.


29 augustus - 16:34 uur

Afronding sloopwerkzaamheden

De rijplaten zijn verwijderd, het pand is leeggehaald en de sloopwerkzaamheden ronden we komende donderdag af. Op dit moment kunnen we niks melden over de toekomst van het gebouw. Het kan nog wel een tijdje duren voordat hier duidelijkheid over komt, dat wordt bepaald door verschillende partijen en is afhankelijk van de uitkomst van de verschillende onderzoeken.

Vanaf volgende week plaatsen we een houten schutting om het terrein. Omwonenden en hun bezoek kunnen dan weer gebruikmaken van de parkeerplaatsen.

RoadTV De Bilt maakte deze reportage over de huidige situatie:
https://youtu.be/_BRrHV2w6O016 augustus 2022 - 8.50 uur

Drone

Vandaag en morgen kunt u boven de flat een drone zien. Deze gaat opnamen maken van de sloop van de woningen waar de explosies hebben plaatsgevonden.
De beelden kunnen worden gebruikt voor het onderzoek naar de oorzaak van de explosies.11 augustus 2022 - 15.35 uur

Langzaam rijden

De gedeeltelijke sloop verloopt volgens plan. Het is een zeer zorgvuldig proces van afbreken en bezittingen sorteren. We werken bij de uitvoering nauw samen met de gemeente, de constructeur, de verhuizer en diverse andere instanties.
De verwachting is dat de werkzaamheden nog ongeveer twee tot drie weken duren.

Voor de sloop worden kranen en vrachtwagens ingezet. We willen ervoor zorgen dat dit zware materieel zo min mogelijk schade aan de wegen op de route naar de flat veroorzaakt. Daarom zijn in overleg met de gemeente rijplaten op het wegdek gelegd.
Met borden wordt iedereen erop geattendeerd langzaam te rijden. Hard rijden zorgt voor veel geluidsoverlast. Om dit te beperken hebben omwonenden deze brief ontvangen met het verzoek stapvoets te rijden zolang de rijplaten op de weg liggen.


2 augustus 2022 - 15.30 uur

Zorgvuldige aanpak

Om nog zoveel mogelijk persoonlijke bezittingen van de voormalige bewoners veilig te stellen, wordt de gedeeltelijke sloop heel zorgvuldig uitgevoerd. Een aantal woningen was te onveilig om te ontruimen. Via een 'handmatige' aanpak wordt elke schep puin gecontroleerd op dierbare eigendommen.

RoadTV de Bilt maakte opnamen van het sloopproces. Onze bestuurder Danny
Visser geeft in het filmpje een toelichting op de aanpak van deze werkzaamheden:
https://youtu.be/wYU6ltelgT428 juli - 07:15 uur

Start gedeeltelijke sloop

Op maandag 1 augustus start de firma Vlasman met de sloop van twee gedeeltes rondom het ingestorte deel. Om dit mogelijk te maken leggen we rijplaten neer, zodat vrachtauto’s heen en weer kunnen rijden om het puin af te voeren. Ook vervoeren we twee kranen over de rijplaten. Aan beide kanten van het gebouw komt een kraan te staan. Deze sloopwerkzaamheden duren ongeveer drie weken en kan voor de omwonenden stof- en geluidsoverlast geven.25 juli - 14:15 uur

Verhuizen en gedeeltelijke sloop

Het stempelen van vorige week heeft als resultaat dat we bij drie woningen en enkele bergingen persoonlijke eigendommen kunnen laten inpakken en verhuizen door professionele verhuizers.
Vier andere woningen zijn te instabiel om te betreden. We doen al het mogelijke om dierbare bezittingen van deze bewoners te redden tijdens de sloopwerkzaamheden, als dit mogelijk en veilig is.

Donderdag 28 juli worden rond en op het terrein rijplaten geplaatst voor bouw- en kraanverkeer. Vlasman zal de beschadigde woningen rondom het ingestorte deel van het flatgebouw slopen. Als dit klaar is kan onderzocht worden of behoud van de constructie van het resterende deel van het gebouw haalbaar is. Op basis van het advies van de constructeur gaan we met onder andere de gemeente en verzekeraars overleggen over de toekomst van het flatgebouw.18 juli - 09:40 uur

Vervolgwerkzaamheden

Vanaf vandaag zal de firma Vlasman verder gaan met werkzaamheden. Ze gaan waar mogelijk de woningen "stempelen".
Een stempel is een soort verstelbare stalen buis, die zware constructies kan dragen. Dit wordt gebruikt als tijdelijke vervanging voor een dragende constructie. Als bijvoorbeeld een draagmuur verwijderd moet worden of er niet meer is, dan neemt de stempel de functie van de draagmuur tijdelijk over.5 juli - 11.38 uur

Artikel in bewonersblad Wonen

Wonen 15 - juli 2022 is verschenen. Hierin staat een artikel over de gebeurtenissen aan de Weegschaal.
Het artikel ziet u onder dit bericht. Klik op het icoontje met de vier pijltjes naar buiten om het blad op volledig scherm te zien. En klik op het vergrootglas om in te zoomen.15 juni - 8.23 uur

Constructie zwaarder beschadigd dan ingeschat

Na de gedeeltelijke sloop en verwijdering van het puin is het beschadigde deel van het flatgebouw beter zichtbaar geworden. Hieruit bleek dat de constructie van het middelste deel van het flatgebouw zwaarder is beschadigd dan was ingeschat. Het is daarom niet veilig om dit gedeelte van het flatgebouw in te gaan. Dit betekent dat de inboedel van de zeven flats rondom het ingestorte deel en van twee bergingen op dit moment niet ingepakt kan worden.

Wij begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor de betreffende bewoners. Daarom hebben we hen in een persoonlijk gesprek geïnformeerd. Uiteraard blijven onze inspanning erop gericht om dierbare persoonlijke bezittingen als het mogelijk is veilig te stellen.

Meer onderzoek en advies
Aan de constructeur is gevraagd nader onderzoek te doen naar de bouwkundige staat van het gehele gebouw. Hij brengt hierover advies uit.
Vervolgens gaan we op basis van dit advies in overleg met onder andere de gemeente en verzekeraars om te bepalen wat er nog moet gebeuren om het gebouw te stabiliseren en of het behoud van (een gedeelte van) de constructie haalbaar is.13 juni - 14.32 uur

Verwijderen puin

Na de gedeeltelijke sloop zijn we begonnen met het verwijderen van het puin. Tussen het puin wordt gezocht naar persoonlijke bezittingen. We hebben regelmatig persoonlijk contact met de gedupeerde bewoners. Ook de gemeente, MENS De Bilt en Slachtofferhulp bieden begeleiding. Het gebouw is nog te onveilig. Daarom is het onverantwoord iemand in het gebouw toe te laten.2 juni - 14.35 uur

Onderzoek constructie flatgebouw

Vanochtend is het dak boven de ingestorte flats verwijderd. Zoals gepland kan de constructeur nu verder onderzoek doen naar de stabiliteit en bouwtechnische constructie van het gebouw.30 mei - 9.52 uur

Het stabiliseren is begonnen

Vandaag zijn de werkzaamheden begonnen om het gebouw verder veilig te maken.

Verwijderen dak op 2 juni
Donderdag 2 juni aan het eind van de ochtend/begin van de middag wordt het dak verwijderd bij het gedeelte waar de explosies hebben plaatsgevonden. De kans is groot dat er een deel van het dak naar beneden komt. Dit gebeurt zo gecontroleerd mogelijk.21 mei - 8.45 uur

Werkzaamheden stabiliseren gebouw

Zoals eerder aangegeven gaan we starten met het verder stabiliseren van het gebouw. Het puin wordt geruimd en bezittingen van bewoners tussen het puin worden zoveel mogelijk veiliggesteld. Met kranen wordt een deel van de beschadigde onderdelen verwijderd. De werkzaamheden zijn van 30 mei tot naar verwachting 10 juni.
De omwonenden kunnen hier overlast van ondervinden. Zij hebben deze brief ontvangen zodat ze hier rekening mee kunnen houden.17 mei - 10:00 uur

Eerste bewoners bezoeken woning

Vandaag en morgen mogen de bewoners van de 18 buitenste flats van het woninggebouw hun woning bezoeken. Zij kunnen dan belangrijke documenten inpakken en een paar kleine spullen van persoonlijke waarde. Daarna wordt de inboedel ingepakt en opgeslagen of verhuisd.

Deze woningbezoeken organiseert SSW samen met een gespecialiseerd bedrijf, de gemeente en een aantal andere partijen. Er is een schema opgesteld met tijdblokken. Per woning mogen twee bewoners een uur in hun woning. Omdat dit bezoek impact kan hebben is er veel aandacht voor begeleiding en nazorg van de bewoners.

Op het terrein zijn units geplaatst om de bewoners te ontvangen.

Verder veilig maken flatgebouw
Nadat de toegankelijke woningen leeggehaald zijn, starten de werkzaamheden voor het verder veilig maken (stabiliseren) van het flatgebouw. Het puin wordt geruimd en bezittingen van bewoners tussen het puin worden zoveel als mogelijk veiliggesteld.
Met kranen worden de beschadigde galerijen en balkons verwijderd. Net als het dak van het middelste deel van het flatgebouw.

Nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd gaat de constructeur nader onderzoek doen naar de bouwtechnische situatie van het gebouw. Dan wordt ook duidelijk of ook de inboedel uit de 7 woningen rondom het ingestorte deel van het gebouw spullen kan worden gehaald.

Het onderzoek naar de oorzaak van de explosies wordt ook vervolgd nadat het gebouw veilig is gesteld.

Tijdens de werkzaamheden en onderzoeken blijft het flatgebouw beveiligd met hekken, camera's en beveiligers.13 mei - 13.00 uur

Deel bewoners flat Weegschaal krijgt inboedel uit woning

Een aantal bewoners van de flat aan de Weegschaal krijgt binnenkort de mogelijkheid hun woning kort te bezoeken. Daarna wordt de inboedel ingepakt en opgeslagen of verhuisd. Dit wordt mogelijk omdat toegang tot de buitenste woningen van het flatgebouw onder strenge veiligheidsvoorwaarden wordt toegestaan. SSW organiseert deze verhuizingen samen met een gespecialiseerd bedrijf.
Alle gedupeerde bewoners van het beschadigde flatgebouw hebben inmiddels tijdelijke of permanente huisvesting gevonden.

Brief omwonenden

Vandaag ontvangen de omwonenden van het getroffen flatgebouw een brief met informatie over de laatste ontwikkelingen en wat er de komende tijd gaat gebeuren.4 mei - 12.18 uur

Ook Gompie is herenigd!

Wat een goed nieuws: ook Gompie is terug bij zijn baasje. En in goede gezondheid!
Een compliment voor iedereen die heeft geholpen om Gompie veilig terug te krijgen.


4 mei - 8.05 uur

Kat Morris is terecht!

Eén van de twee vermiste katten is vanochtend weer herenigd met zijn baasje. De kat genaamd Morris was wat van slag, maar ziet er verder goed uit: niet ondervoed en zijn vacht glimt.

In samenwerking met de eigenaar van de kat, de dierenambulance, de beveiligers en medewerkers van SSW zijn er verschillende manieren gezocht om Morris en Gompie van het terrein te halen. Gisteren hebben medewerkers van SSW een aantal vangkooien neergezet. Met succes: vanochtend zat Morris in een van de vangkooien.


Gompie
Kat Gompie heeft een rood-witte vacht. De kat is al een paar keer gesignaleerd op het beveiligde terrein, maar laat zich tot nu toe niet vangen. We doen er alles aan om ook Gompie snel te kunnen herenigen met zijn baasje.

3 mei - 11.22 uur

Noodaggregaten

Bij de getroffen flat staan aggregaten als noodvoorziening voor elektra voor de bouwkeet, camera’s en verlichting. Om de geluidsoverlast van deze apparatuur te verminderen, worden de aggregaten aan de zijde van de parkeerplaats verwijderd. Het aggregaat aan de zijde van het grasveld blijft staan.2 mei - 16.37 uur

Huisdieren

We doen het maximale om de twee katten die op het terrein rondlopen te pakken te krijgen. Daarover hebben we contact met de eigenaren van deze katten.
In het weekend na de explosie is beneden op het terrein een vangkooi geplaatst met voer. De bewaking controleert deze kooi regelmatig.
Afgelopen weekend is via een hoogwerker een loopplank gebouwd om het een kat makkelijker te maken van het balkon naar beneden te gaan. We willen nog een reddingspoging doen. Daarvoor hebben we de medewerking nodig van de dierenambulance en de brandweer. Uiteraard staat de veiligheid van de mensen die hierbij betrokken voorop bij alles wat we doen.28 april - 16.00 uur

Besloten bewonersbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst hebben burgemeester Sjoerd Potters en onze directeur-bestuurder Danny Visser gesproken met alle getroffen huurders van de flat aan de Weegschaal. Naast ontmoeting en gesprek met elkaar, kregen de bewoners informatie over de laatste ontwikkelingen en wat er komen gaat.

Voorlopig onbewoonbaar
Belangrijkste boodschap voor de bewoners was dat hun woongebouw voorlopig onbewoonbaar is omdat er geen gas, water en elektriciteit is.
Ook wordt technisch onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de explosies. Onder andere door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Zij kunnen zelf aangeven wanneer zij verwachten hierover meer bekend te kunnen maken.
Na dit technische onderzoek is nader onderzoek nodig om te beoordelen of een deel van het woongebouw bouwkundig gezien in orde is voor verdere bewoning. Of dat uiteindelijk toch het hele gebouw gesloopt zal moeten worden. Dit nadere onderzoek zal zeker nog enkele weken in beslag nemen.

De aanwezige bewoners ontvingen bij vertrek de attentie van Reinaerde. De bewoners die verhinderd waren, ontvangen hun attentie binnenkort.28 april - 10.30 uur

Een attentie van Reinaerde

Tijdens de Biltse Streekmarkt op zaterdag 23 april bij kinderboerderij De Schaapskooi heeft Reinaerde onder de bezoekers een actie georganiseerd voor de bewoners van Weegschaal 71-98. Van het opgehaalde geld hebben ze voor alle bewoners een attentie verzorgd. Wij gaan ervoor zorgen dat alle bewoners hun attentie ontvangen.
Zie ook dit bericht van AD.nl.26 april - 17.30 uur

Brief omwonenden

Met een brief namens gemeente De Bilt en ons hebben we de omwonenden van het getroffen gebouw geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.26 april - 17.08 uur

Veiligheid

Rondom het woongebouw staan hekken. Niemand mag binnen de hekken komen. 24 uur per dag wordt het gebouw bewaakt met beveiligers en meerdere camera’s rondom het gebouw.
De politie wordt direct gewaarschuwd als er toch iemand op het terrein gesignaleerd wordt. Ziet u iets verdachts? Bel dan 112.26 april - 14.21 uur

Kraan en containers weg

De kraan verdwijnt vanmiddag bij het gebouw. Deze wordt ingezet op ander werk, want voor de onderzoeken is de kraan niet nodig. Ook de containers worden opgehaald.
Komende weken vinden werkzaamheden plaats om het gebouw veilig te stellen. Pas daarna kan aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van de explosies en de technische staat van het woongebouw.26 april - 10.48 uur

Spullen voor bewoners flat Weegschaal

Prachtig dat we van diverse kanten horen over initiatieven om spullen te verzamelen voor de huurders van de flat aan de Weegschaal. We waarderen dit enorm. Later komen we via deze liveblog hier nog op terug.25 april - 16.05 uur

Parkeren Weegschaal

We verzoeken iedereen om niet buiten de vakken te parkeren op de Weegschaal, zodat de ondergrondse vuilcontainers toegankelijk blijven.25 april - 9.00 uur

Vervangende woonruimte

Voor de bewoners van de getroffen flat aan de Weegschaal was aanvankelijk tot maandag vervangende woonruimte geregeld. Nu het onderzoek van de bouwkundige staat van de flat nog loopt, is voor hen ook voor de komende tijd nieuwe opvang geregeld door ons.


22 april - 12.48 uur

Technische staat van de flat

Onderzoek naar technische staat na de explosie van de flat is opgestart. In de loop van volgende week wordt hier meer informatie over verwacht.

Volgende fase in hulpverlening opgestart
Op het moment ligt de focus op het welzijn van de bewoners. Hierbij gaat het om de eerste levensbehoefte op korte en iets langere termijn. In ieder geval totdat er meer duidelijkheid is over het pand.


22 april - 12.22 uur

Onderzoek gestart

Inmiddels zijn betrokken instanties waaronder de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gestart met onderzoeken naar de oorzaak en omstandigheden van de explosies aan de Weegschaal.


21 april - 22.00 uur

Vragen van bewoners

Bewoners van de Weegschaal 71 t/m 98 (de getroffen flat) kunnen op vrijdag 22 april van 8.00 uur tot 12.00 uur met al hun vragen terecht bij Stichting Salvage. Mensen van Salvage zijn aanwezig in de keet van Coen Hagedoorn, die bij het flatgebouw staat.21 april - 21.46 uur

Brief verspreid

In de omgeving van het flatgebouw is namens ons en gemeente De Bilt een brief bezorgd bij de inwoners.21 april - 18.40 uur

Persconferentie

Onze directeur-bestuurder Danny Visser, burgemeester Sjoerd Potters en brandweercommandant Jan Hazeleger hebben vanmiddag een persconferentie gegeven op het gemeentehuis van De Bilt. Daarin is de explosie van vanochtend aan de Weegschaal besproken en heeft de pers vragen kunnen stellen over de opvang, de veiligheid en de bevolkingszorg.

De persconferentie is onder meer hier integraal terug te kijken.21 april - 13.44 uur

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van gemeente De Bilt over de explosies in het flatgebouw aan de Weegschaal.21 april - 12.56 uur

Gewonden na explosie

Vanochtend zijn er twee explosies geweest in een flatgebouw aan de Weegschaal in Bilthoven. Daarbij zijn gewonden onder hulpverleners gevallen. Een deel van het gebouw is verwoest. Bewoners worden in de buurt opgevangen door Woonstichting SSW.

Burgemeester Sjoerd Potters: "Onze aandacht gaat op dit moment uit naar de slachtoffers en de bewoners die zijn getroffen. Er is op dit moment nog veel onduidelijk.
We roepen iedereen op thuis te blijven en hulpverleners de ruimte te geven. Op een later moment komen we met meer informatie
."21 april - 12.05 uur

Explosies

Bij een flat aan de Weegschaal in Bilthoven is bij werkzaamheden een gasleiding lek geraakt en twee explosies ontstaan. Een deel van de gevel van de flat is weggeslagen. Veel omliggende woningen waren uit voorzorg al ontruimd. Er zijn enkele gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk hoeveel.

De hulpdiensten zijn ter plaatse. Stedin is bezig met de afsluiting van de gasleiding.

Wij verzoeken u met klem om niet naar de locatie te gaan en hulpverleners de ruimte te geven om hun werk te doen.