Verbeterproject De Kwartieren

We gaan 254 huurwoningen in de wijk De Leijen in Bilthoven verbeteren en verduurzamen. Eind maart 2023 is de voorbereiding gestart voor dit project 'De Kwartieren'.
We verwachten vanaf najaar 2024 te kunnen beginnen met de werkzaamheden. De uitvoering zal zeker twee jaar duren.

Aannemer Trebbe is geselecteerd voor de voorbereiding op de planvorming. Op 27 maart 2023 ondertekenden we de raamovereenkomst voor de voorbereiding op dit omvangrijke woningverbeteringsproject.

Verbeteren en verduurzamen
In de projectvoorbereiding gaat Trebbe onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om het wooncomfort van de 254 woningen te verbeteren. Daarbij gaat het om onderhoud, energiebesparende maatregelen en nieuwe technische installaties.

Verschenen (nieuws)brieven

Welke woningen vallen onder het project?

Project De Kwartieren betreft de volgende adressen:

Bakemakwartier 1 – 7 en 2 – 8,
Berlagelaan 51 – 91,
Dudokkwartier 1 – 37 en 2 – 36, Friedhoffkwartier 1 – 27 en 2 – 28,
J. Romankwartier 1 – 13 en 2 – 14,
J. van Campenkwartier 1 – 31 en 2 – 32,
Kromhoutkwartier 1 – 31 en 2 – 32,
P. de Swartkwartier 1 – 31 en 2 – 30,
P. Noorwitskwartier 1 – 37 en 2 – 36,
P. Postkwartier 1 – 13 en 2 – 14.