Verbeterproject De Kwartieren

We gaan 254 huurwoningen in de wijk De Leijen in Bilthoven verbeteren en verduurzamen. Eind maart 2023 is de voorbereiding gestart voor dit project 'De Kwartieren'.
In juni 2023 hebben projectteam, klankbordgroep en bewoners kennis met elkaar gemaakt tijdens twee zonnige 'Meet&Greet' middagen.
Het plan is vanaf najaar 2024 te beginnen met de werkzaamheden. De uitvoering zal zeker twee jaar duren.

Aannemer Trebbe is gaat de plannen voor dit omvangrijke woningverbeteringsproject voorbereiden.
Op 27 maart 2023 ondertekenden we de raamovereenkomst hiervoor.

Voorbereiding project verbeteren en verduurzamen
In de projectvoorbereiding gaat Trebbe onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om het wooncomfort van de 254 woningen te verbeteren. Daarbij gaat het om onderhoud, energiebesparende maatregelen en nieuwe technische installaties.

(Nieuws)brieven

Deze woningen vallen onder project
De Kwartieren

Bakemakwartier 1 – 7 en 2 – 8
Berlagelaan 51 – 91
Dudokkwartier 1 – 37 en 2 – 36
Friedhoffkwartier 1 – 27 en 2 – 28
J. Romankwartier 1 – 13 en 2 – 14
J. van Campenkwartier 1 – 31 en 2 – 32
Kromhoutkwartier 1 – 31 en 2 – 32
P. de Swartkwartier 1 – 31 en 2 – 30
P. Noorwitskwartier 1 – 37 en 2 – 36
P. Postkwartier 1 – 13 en 2 – 14