Huurverhoging 2019

De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huur van een sociale huurwoning verhoogd mag worden. In 2019 mag de huur met maximaal 4.1% omhoog als u een huishoudinkomen heeft tot € 42.436 (peiljaar 2017). Is uw huishoudinkomen hoger, dan mag onder bepaalde omstandigheden de huurverhoging maximaal 5.6% zijn.

SSW heeft besloten u een voorstel tot aanpassing van de huurprijs te doen dat aanzienlijk lager is dan deze wettelijke richtlijnen.

De huurverhogingspercentages zien er als volgt uit:
Huurverhoging voor sociale huurwoningen
  • Huishoudinkomen is lager dan € 42.436: 1,6%
  • Huishoudinkomen is hoger dan € 42.436: 4,2%
Huurverhoging voor vrije sector huurwoningen: 4,2%

In de toelichting bij de huuraanpassing leest u meer over de begrippen huishoudinkomen, maximaal toegestane huur, peildatum en bezwaargronden. In de Huurkrant 2019 leest u ook uitgebreide informatie over de jaarlijkse huuraanpassing.

Bezwaar maken

Tot 1 juli 2019 kunt u bezwaar maken tegen de verhoging.

Meer informatie