Huurverhoging 2021

De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huur van een sociale huurwoning verhoogd mag worden. In 2021 wordt de huur van een sociale woning niet verhoogd.

Per 1 juli verhogen we de huur van een sociale huurwoning niet. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een wat hoger inkomen gaat dit jaar niet door.

Huurt u een woning in de vrije sector of een garage?
Dan krijgt u wel een huurverhoging per 1 juli.
Voor vrije sector huurwoningen is dit 2,4 %.
Voor een garage is dit 1,4 %.
Eind april ontvangt u van SSW een brief met informatie over deze huurverhoging.

Is uw woning verbeterd? Dan kan uw huur wel omhoog gaan.
Bij woningverbetering zoals verduurzaming, krijgt u wel de afgesproken huurverhoging waarop u eerder een akkoord hebt gegeven. Dit staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

In de Huurkrant 2021 leest u uitgebreide informatie over de jaarlijkse huuraanpassing.

Betaalt u een huur die te hoog is voor uw inkomen?
Huurders met een laag inkomen en een netto huur hoger dan € 633,25 kunnen in 2021 in aanmerking komen voor de eenmalige regeling huurverlaging 2021. Kijk op onze pagina Eenmalige huurverlaging aanvragen voor meer informatie over de regeling, voorwaarden en hoe u zelf een aanvraag voor huurverlaging bij ons kunt indienen.