Huurverhoging 2020

De overheid stelt jaarlijks vast met welk percentage de huur van een sociale huurwoning verhoogd mag worden. In 2020 mag de huur met maximaal 5,1% omhoog als u een huishoudinkomen heeft tot € 43.574 (peiljaar 2018). Is uw huishoudinkomen hoger, dan mag onder bepaalde omstandigheden de huurverhoging maximaal 6,6% zijn.

De huurverhogingspercentages zien er als volgt uit:
Huurverhoging voor sociale huurwoningen
  • Huishoudinkomen is lager dan € 43.574: 2,6%
  • Huishoudinkomen is hoger dan € 43.574: 6,6%
Huurverhoging voor vrije sector huurwoningen: 2,6%

In de toelichting bij de huuraanpassing leest u meer over de begrippen huishoudinkomen, maximaal toegestane huur, peildatum en bezwaargronden. In de Huurkrant 2020 leest u ook uitgebreide informatie over de jaarlijkse huuraanpassing.

Bezwaar maken

Tot 1 juli 2020 kunt u bezwaar maken tegen de verhoging.

Meer informatie

Huurbevriezing

U heeft misschien recht op huurbevriezing. Dit hangt af van:

  • hoeveel netto huur u nu betaalt.
  • het aantal personen waarmee u samenwoont
  • de hoogte van uw huishoudinkomen.
Om in aanmerking te komen voor huurbevriezing moet u dat voor 1 juli 2020 bij ons aanvragen.

Aanvragen