Huurtoeslag in 2020

De inkomensgrenzen in de huurtoeslag komen in 2020 te vervallen. Dat betekent dat huurders met een verhoging van het inkomen niet meer ineens van tientallen euro’s huurtoeslag terugvallen naar nul euro.

Het verdwijnen van de inkomensgrenzen betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan uw feitelijke huur? Dan krijgt u in de praktijk geen huurtoeslag (meer).

Hoogte inkomen

Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Daar kunt u meteen achter komen door een proefberekening bij de Belastingdienst te maken.


Het bedrag tussen haakjes geldt voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd.
Uw vermogen, zoals spaargeld, mag ook niet te hoog zijn om in aanmerking te komen op huurtoeslag.