Hessenweg

De woningen aan Hessenweg 49 tot en met 103 in De Bilt zijn we aan het verbeteren.
Samen met de klankbordgroep hebben we een verbetervoorstel en sociaal plan gemaakt. Hierin staan de afspraken over de betrokkenheid en rechten van huurders. De klankbordgroep heeft goed meegedacht en is ook met voorstellen gekomen.

Met trots melden wij u dat 100% van de huurders een akkoord heeft gegeven. Als 70% van alle huurders 'ja' zegt tegen het plan, is er voldoende draagvlak. Doordat iedereen 'ja' heeft gezegd, zijn de collectieve verbeterwerkzaamheden met de daaraan gekoppelde huurverhoging bij alle woningen doorgegaan.

Planning

De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd! Momenteel wordt er nog hard gewerkt om een aantal woningen voor de vakantie gereed te krijgen. In de week van 29 juli zijn er nog wel wat werklieden aanwezig om de allerlaatste werkzaamheden af te ronden. De tijdelijke bouwplaats en vuilcontainers op de Hessenweg worden opgeruimd (en na de vakantie weer teruggeplaatst).

Op maandag 26 augustus worden de werkzaamheden in de overige woningen weer hervat. Ook hopen we dan meer duidelijkheid te hebben over de planning van de buitenwerkzaamheden: het isoleren van de gevels en daken. Het onderzoek van de Natuurwet naar vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen is nu in de afrondende fase. De uitslag hiervan bepaalt wanneer we mogen starten met de isolatiewerkzaamheden.

Flinke verbetering

We zijn vol vertrouwen dat het wonen een stuk prettiger voor de bewoners van de Hessenweg zal zijn als alles klaar is. Want door de werkzaamheden wordt het huis energiezuinig en krijgt het een betere ventilering. Dat is gezonder en comfortabel. Bovendien hebben de bewoners straks een lager energieverbruik.