Duurzaamheidsproject

Woonstichting SSW gaat in de komende jaren aan de slag met het verduurzamen van ongeveer 1575 huurwoningen. Het doel is meer wooncomfort en een lagere energierekening voor de huurder. En natuurlijk bijdragen aan een beter klimaat.

Voor het duurzaamheidsprogramma werkt SSW samen met Adviesbureau Atriensis en de aannemers Talen Vastgoedonderhoud en Salverda Bouw. Het verduurzamen gaan we in de periode 2019 tot en met 2021 in fases uitvoeren.

Quick Scan

We beginnen met een QuickScan. Dit houd in dat er een aantal woningen in een complex worden beoordeeld op de huidige staat en de eventuele verbetermogelijkheden. Voor de eerste complexen is inmiddels een QuickScan uitgevoerd, de resultaten worden op dit moment verder uitgewerkt tot een plan.

We verduurzamen de volgende complexen:
  • Snippenlaan 49 t/m 77.
    • Uitvoering 2019. Bewoners hebben naast de QuickScan een enquête gehad waarin gevraagd werd wat ze vinden van de kwaliteit van de woning en hoe ze aankijken tegen het verduurzamen van de woning. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de planvorming. Het voorstel voor de maatregelen is zo goed als klaar en binnenkort gaan we dit communiceren met de bewoners van dit complex. Zij krijgen dan een brochure met daarin het voorstel, waarin SSW goedkeuring vraagt voor de werkzaamheden.
Nieuwstraat 3 t/m 31, 10 t/m 44 en 58 t/m 66.
• Nieuwstraat 12 t/m 14A, 20 t/m 22A en 28 t/m 30A.
• Molenkamp 1 t/m 15 en 2 t/m 28.
• Burgemeester de Withstraat 56, 56A, 56B en 78 t/m 80.
  • Uitvoering 2019. Bewoners hebben naast de QuickScan een enquête gehad waarin gevraagd werd wat ze vinden van de kwaliteit van de woning en hoe ze aankijken tegen het verduurzamen van de woning. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de planvorming. Voor deze adressen zijn we in gesprek met een nieuw opgerichte energiecommissie. Deze bestaat uit vier huurders, die zich hiervoor hebben aangemeld. Wanneer met de energiecommissie overeenstemming is, krijgen alle huurders een brochure met daarin het voorstel, waarin SSW goedkeuring vraagt voor de werkzaamheden.
Kometenlaan hoogbouw 41 t/m 219, 221 t/m 399 en 401 t/m 579.
  • Uitvoering 2019. Uitvoering 2019. Bewoners hebben naast de QuickScan een enquête gehad waarin gevraagd werd wat ze vinden van de kwaliteit van de woning en hoe ze aankijken tegen het verduurzamen van de woning. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de planvorming. Voor dit complex richten we een energiecommissie op. In de enquête hebben een aantal mensen zich hiervoor al kandidaat gesteld. Binnenkort worden zij benaderd.
Planetenbaan hoogbouw 59 t/m 217, 251 t/m 409 en 443 t/m 601.
  • Uitvoering 2019. Uitvoering 2019. Bewoners hebben naast de QuickScan een enquête gehad waarin gevraagd werd wat ze vinden van de kwaliteit van de woning en hoe ze aankijken tegen het verduurzamen van de woning. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de planvorming. In dit complex is een bewonerscommissie aanwezig. Zij worden zodra er meer bekend is geïnformeerd en uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bekijken we met de commissie welke maatregelen we uitvoeren.

Voor de resterende geselecteerde complexen waar geen uitvoeringsdatum bij staat, laat SSW de komende maanden een QuickScan uitvoeren, ter voorbereiding op de planvorming. De bewoners die het betreffen krijgen van ons tijdig een informatiebrief. Het kan dus zo zijn dat deze woningen nog niet direct aan de beurt zijn, maar wellicht pas in 2020 of 2021.