Groot onderhoud en verduurzamen

Woonstichting SSW gaat in de komende jaren aan de slag met het verduurzamen en het uitvoeren van groot onderhoud aan ongeveer 1575 huurwoningen.

Voor deze werkzaamheden werken we samen met Adviesbureau Atriensis en de aannemers Talen Vastgoedonderhoud en Salverda Bouw.
De werkzaamheden voeren we in fases uit.

De voorbereidende stappen (klik om uit te klappen)

Gaan we de huurwoningen in uw straat verduurzamen?

Dan krijgt u hierover tijdig bericht. Hieronder leest u hoe het proces daarna verloopt.

Wat zijn de wensen van de bewoners?

Bij de start van een deelproject ontvangen u en de andere huurders een enquête met vragen over uw woning en over energieverbeteringen. Bij het opstellen van het verbeterplan houden we zoveel als mogelijk rekening met de mening en ideeën van de bewoners. Bij grotere projecten werken we nauw samen met de bewonerscommissie of klankbordgroep.

Onderzoek wet Natuurbescherming

Met deze wet zijn we verplicht rekening te houden met beschermde diersoorten bij de werkzaamheden aan de woningen. Daarom laten we voor elk deelproject grootschalig onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in de buurt van de woningen in het project. Treffen we de dieren aan, dan zorgen we samen met de firma Looplan voor alternatieve nestlocaties.

Van voorbereiding tot verbeterplan

Per deelproject gaan we eerst de woningen beoordelen op de huidige staat en eventuele verbetermogelijkheden. Op basis van deze quick scan en de uitkomsten van de enquête maken we een voorstel. U ontvangt een brochure met alle informatie over dit verbeterplan. We vragen uw akkoord voor het verduurzamen via een akkoordverklaring. Tijdens huisbezoeken of inloopbijeenkomsten kunt u vragen stellen aan de aannemer en ons.De projecten

Hieronder ziet u een overzicht van de projecten waar we gaan beginnen en waar we al bezig zijn.


Afgeronde projecten

Abt Ludolfweg - De Bilt

De 19 woningen zijn inmiddels verduurzaamd van een D–label naar een B–label en het project is succesvol afgerond in augustus 2020.

Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.

Anne Franklaan - Bilthoven

Het project is succesvol afgerond in maart 2021 . We gingen hier van een D-label naar een A-energielabel.

Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.

Graspieper en Boomklever

Salverda Bouw is op 5 januari 2021 gestart in de meergezinswoningen aan de Graspieper. Begin 2022 zijn ze gestart met de werkzaamheden in de eengezinswoningen aan de Boomklever en Graspieper. Beide projecten zijn succesvol afgerond.

Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.

Kievitlaan - Maartensdijk

Deze woningen zijn verduurzaamd van een D-label naar een A-label en dat is afgerond in november 2020.

Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.

Kometenlaan, Zuidpool-, Evenaar-, en Noordpoolflat - Bilthoven

De drie flats aan de Kometenlaan zijn afgerond.
Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.

Merellaan, Gruttolaan en Fazantlaan - Maartensdijk

De woningen zijn verduurzaamd van een D-label naar een A-label, dit is afgerond in december 2020.

Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.

Nieuwstraat, Molenkamp, Essenkamp en Burg. de Withstraat - De Bilt

Alle woningen zijn in december 2020 opgeleverd en hebben nu energielabel A.

Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.

Oude Brandenburgerweg

De werkzaamheden zijn in twee fases uitgevoerd, waarbij in de eerste fase de meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd en in fase twee voornamelijk dakwerkzaamheden. Het project is afgerond.

Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.

Planetenbaan flats
  • Flat A: Planetenbaan 443 t/m 601 is afgerond in juli 2021
  • Flat B: Planetenbaan 251 t/m 409 is afgerond in december 2021
  • Flat C: Planetenbaan 59 t/m 217 is afgerond in maart 2022.
Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.
Prof. Dr. H.A. Lorentzweg - De Bilt

Alle woningen zijn in december 2019 verduurzaamd van een C–label naar een A–label. En dat terwijl de doelstelling een B–label was.

Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.

Snippenlaan 49 t/m 77 - Bilthoven

Alle werkzaamheden zijn in november 2020 afgerond. De woningen hebben nu energielabel A.

Reparaties en andere huurderszaken kunt u doorgeven via de reguliere weg. Hiervoor kunt u niet meer het projectenmailadres gebruiken.