Duurzaamheidsprogramma

Woonstichting SSW gaat in de komende jaren aan de slag met het verduurzamen van ongeveer 1575 huurwoningen. Het doel is meer wooncomfort en een lagere energierekening voor de huurder. En natuurlijk bijdragen aan een beter klimaat.

Voor dit duurzaamheidsprogramma werken we samen met Adviesbureau Atriensis en de aannemers Talen Vastgoedonderhoud en Salverda Bouw.
De verduurzamingswerkzaamheden gaan we in de periode 2019 tot en met 2021 in fases uitvoeren.


Gaan we de huurwoningen in uw straat verduurzamen?

Dan krijgt u hierover tijdig bericht. Hieronder leest u hoe het proces daarna verloopt.


Bewonerscommissie of Energiecommissie

We betrekken u als huurder actief bij de ontwikkeling van het energetisch verbeterplan voor de huurwoningen in uw buurt. Persoonlijk en via de bewonerscommissie. Is die er niet, dan nodigen wij u uit deel te nemen aan een energiecommissie.


Wat zijn de wensen van de bewoners?

Bij de start van een deelproject ontvangen u en de andere huurders een enquête met vragen over uw woning en over energieverbeteringen. De mening en ideeën van de bewoners betrekken we als dat mogelijk is bij het verbeterplan.


Onderzoek wet Natuurbescherming

In het kader van deze wet zijn we bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de woningen verplicht rekening te houden met beschermde diersoorten. Daarom laten we voor elk deelproject grootschalig onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van bijvoorbeeld vleermuizen en gierzwaluwen in de buurt van de woningen die we gaan verduurzamen.
U ontvangt meer informatie zodra dit onderzoek start.


Van voorbereiding tot verbeterplan

Per deelproject gaan we eerst de woningen beoordelen op de huidige staat en eventuele verbetermogelijkheden. Op basis van deze ‘quick scan’ maken we een eerste plan. Daarna komen we bij u en de andere bewoners thuis op bezoek om dit plan te bespreken.Tijdens huisbezoeken bespreken we dit met de bewoners.
Op basis van alle reacties maken we een definitieve voorstel voor collectieve energetische maatregelen.
U ontvangt een brochure met alle informatie over dit verbeterplan. Ook organiseren we inloopbijeenkomsten waar u en de andere huurders vragen kunnen stellen aan de aannemer, Atriensis en ons.
Voor de uitvoering van de energetische maatregelen moet tenminste 70% van de huurders in het deelproject hun akkoord geven vanwege de huurverhoging die verbonden is aan de woningverbetering.


Welke verduurzamingsprojecten zijn in voorbereiding?

  • Snippenlaan 49 t/m 77.
In juni zijn we gestart:
  • Het vervangen van de cv-ketels en het verruimen van de doorvoeren voor de rookgasafvoeren is inmiddels afgerond
  • Het glas en de ventilatieroosters van de woningen zijn vervangen
  • Het schilderwerk is voor een deel al uitgevoerd.

Werkzaamheden na de bouwvakvakantie:
  • Voordeuren en balkondeuren worden vervangen
  • Vervangen van de keukens, badkamers met toilet
  • Laatste gedeelte schilderwerk aanpakken
  • Isoleren van diverse onderdelen.

Nieuwstraat 3 t/m 31, 10 t/m 44 en 58 t/m 66 & Nieuwstraat 12 t/m 14A, 20 t/m 22A en 28 t/m 30A & Molenkamp 1 t/m 15 en 2 t/m 28.
Eind april waren er meer dan 70% van de huurders akkoord met de voorgestelde plannen en de daarbij horende huurverhoging. De start van de werkzaamheden is na de bouwvak 2019. Sommige werkzaamheden kunnen pas worden ingepland na het afronden van het Natuurwet onderzoek.

Burgemeester de Withstraat 56, 56A, 56B en 78 t/m 80.
Energiecommissie opgericht met vier huurders.
Start uitvoering verwacht in 2019

Kometenlaan hoogbouw 41 t/m 219, 221 t/m 399 en 401 t/m 579.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Het eerste kennismakingsgesprek met de energiecommissie heeft inmiddels plaatsgevonden. Op dit moment worden de plannen in drie varianten uitgewerkt. Als dit klaar is, dan vindt er wederom overleg plaats met de energiecommissie van de huurders. Na overeenstemming met de energiecommissie wordt het uiteindelijke plan voorgelegd aan alle huurders en om hun akkoordverklaring gevraagd. Zoals het er nu uit ziet, starten we met één flat, namelijk de Zuidpool. De bedoeling is dat we de twee andere flats direct erna gaan aanpakken. Als alles meezit, dan starten wij dit najaar met de 70%-draagvlakmeting.

Planetenbaan hoogbouw 59 t/m 217, 251 t/m 409 en 443 t/m 601.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Binnenkort vindt het eerste gesprek met de bewonerscommissie plaats.

Anne Franklaan, Merellaan, Gruttolaan Kievitlaan en Abt. Ludolfweg
De bewoners hebben een enquête ontvangen. Hierin wordt gevraagd wat men van de woning vindt, welke problemen of klachten er zijn, maar ook wat juist prettig is.
De uitkomst hiervan wordt in de vakantie uitgewerkt. Samen met de QuickScans wordt dit vertaald naar drie varianten van een plan.

Planning

Het duurzaamheidsprogramma loopt tot eind 2021.
Voor de geselecteerde deelprojecten waarvan de uitvoeringsdatum nog niet bekend is, laat SSW tot de zomer van 2019 de eerste verkenning (quick scan) van de woningen uitvoeren. Ook al zijn deze woningen nog niet direct aan de beurt, maar in 2020 of 2021.
Ook de onderzoeken voor de wet Natuurwet gaan bij diverse complexen van start, omdat dit onderzoek enige maanden in beslag neemt.
De bewoners van de woningen van de betreffende deelprojecten krijgen tijdig informatie van SSW.