Duurzaamheidsprogramma

Woonstichting SSW gaat in de komende jaren aan de slag met het verduurzamen en het uitvoeren van groot onderhoud aan ongeveer 1575 huurwoningen.

Voor deze werkzaamheden werken we samen met Adviesbureau Atriensis en de aannemers Talen Vastgoedonderhoud en Salverda Bouw.
De werkzaamheden voeren we in fases uit.

De voorbereidende stappen (klik om uit te klappen)

Gaan we de huurwoningen in uw straat verduurzamen?

Dan krijgt u hierover tijdig bericht. Hieronder leest u hoe het proces daarna verloopt.

Wat zijn de wensen van de bewoners?

Bij de start van een deelproject ontvangen u en de andere huurders een enquête met vragen over uw woning en over energieverbeteringen. De mening en ideeën van de bewoners betrekken we als dat mogelijk is bij het verbeterplan. Bij grotere projecten werken we nauw samen met de bewonerscommissie of klankbordgroep.


Onderzoek wet Natuurbescherming

In het kader van deze wet zijn we bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de woningen verplicht rekening te houden met beschermde diersoorten. Daarom laten we voor elk deelproject grootschalig onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in de buurt van de woningen die we gaan verduurzamen. Treffen we de dieren aan, dan zorgen we samen met de firma Looplan voor alternatieve nestlocaties.

Van voorbereiding tot verbeterplan

Per deelproject gaan we eerst de woningen beoordelen op de huidige staat en eventuele verbetermogelijkheden. Op basis van deze quick scan en de uitkomsten van de enquête maken we een eerste plan. Daarna komen we bij u en de andere bewoners thuis op bezoek om dit plan te bespreken.
Op basis van alle reacties maken we een definitief voorstel. U ontvangt een brochure met alle informatie over dit verbeterplan. We vragen uw akkoord voor het verduurzamen via een akkoordverklaring. Tijdens huisbezoeken of inloopbijeenkomsten kunt u vragen stellen aan de aannemer, Atriensis en ons.De projecten

Hieronder ziet u een overzicht van de projecten waar we gaan beginnen, waar we al bezig zijn en die al klaar zijn.