Groot onderhoud en verduurzamen

Woonstichting SSW gaat in de komende jaren aan de slag met het verduurzamen en het uitvoeren van groot onderhoud aan ongeveer 1575 huurwoningen.

Voor deze werkzaamheden werken we samen met Adviesbureau Atriensis en de aannemers Talen Vastgoedonderhoud en Salverda Bouw.
De werkzaamheden voeren we in fases uit.

De voorbereidende stappen (klik om uit te klappen)

Gaan we de huurwoningen in uw straat verduurzamen?

Dan krijgt u hierover tijdig bericht. Hieronder leest u hoe het proces daarna verloopt.

Wat zijn de wensen van de bewoners?

Bij de start van een deelproject ontvangen u en de andere huurders een enquête met vragen over uw woning en over energieverbeteringen. De mening en ideeën van de bewoners betrekken we als dat mogelijk is bij het verbeterplan. Bij grotere projecten werken we nauw samen met de bewonerscommissie of klankbordgroep.


Onderzoek wet Natuurbescherming

In het kader van deze wet zijn we bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de woningen verplicht rekening te houden met beschermde diersoorten. Daarom laten we voor elk deelproject grootschalig onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in de buurt van de woningen die we gaan verduurzamen. Treffen we de dieren aan, dan zorgen we samen met de firma Looplan voor alternatieve nestlocaties.

Van voorbereiding tot verbeterplan

Per deelproject gaan we eerst de woningen beoordelen op de huidige staat en eventuele verbetermogelijkheden. Op basis van deze quick scan en de uitkomsten van de enquête maken we een eerste plan. Daarna komen we bij u en de andere bewoners thuis op bezoek om dit plan te bespreken.
Op basis van alle reacties maken we een definitief voorstel. U ontvangt een brochure met alle informatie over dit verbeterplan. We vragen uw akkoord voor het verduurzamen via een akkoordverklaring. Tijdens huisbezoeken of inloopbijeenkomsten kunt u vragen stellen aan de aannemer, Atriensis en ons.De projecten

Hieronder ziet u een overzicht van de projecten waar we gaan beginnen en waar we al bezig zijn.


Afgeronde projecten

Abt Ludolfweg - De Bilt

We hebben helaas net geen 70% akoord van de bewoners gehaald. Omdat de werkzaamheden niet heel ingrijpend zijn, heeft SSW besloten bij de ja-stemmers toch de werkzaamheden uit te voeren.

De 19 woningen zijn inmiddels verduurzaamd van een D–label naar een B–label en het project is succesvol afgerond.

De werkzaamheden op een rij:

Energiebesparende verbeteringen:

Verbeteren van het ventilatiesysteem naar een CO2 gestuurd systeem
Isoleren van de vloeren van de begane grondwoningen
Isoleren van het vloerluik van de begane grondwoningen
Plaatsen van zonnepanelen

Overige werkzaamheden (groot onderhoud):
Aansluitend aan de energiebesparende verbeteringen worden de entrees van de portieken opnieuw geschilderd.

Anne Franklaan - Bilthoven

Het project is succesvol afgerond. We gingen hier van een D-label naar een A-energielabel.

Dit voerden we uit:

Energiebesparende verbeteringen

 • Plaatsen HR++ glas met ventilatieroosters
 • Plaatsen van een nieuw, energiezuiniger CO2 gestuurd ventilatiesysteem
 • Aanvullend isoleren van het platte dak
 • Bij de woningen op de begane grond worden de vloerluiken geïsoleerd
 • De kieren in de meterkasten en cv-kasten worden dichtgemaakt.


Groot onderhoud in de woning

 • Het hang- en sluitwerk aan de buitenkozijnen van uw woning wordt op niveau gebracht van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)
 • Controle van tochtstrippen en waar nodig worden deze vernieuwd
 • Waar nodig wordt de keuken, badkamer en toilet vervangen (als u dit wilt)
 • Alle oude cv-ketels worden vervangen door nieuwe HR-ketels
 • Alle rookgasafvoeren worden vervangen vanaf de cv-ketel tot op het dak
 • Het reinigen van de mechanische ventilatiekanalen in uw woning, inclusief het vervangen van de ventielen in keuken, badkamer en toilet.


Groot onderhoud buiten de woning

 • Schilderen van de wanden in het trappenhuis
 • Schilderen van het hekwerk in het trappenhuis
 • Schilderen van alle houten onderdelen aan de buitenzijde van de woning (zelfde kleur)
 • Schilderen van de entrees
 • Aanpassen van de algemene verlichting naar Ledverlichting
 • Het herstellen van delen van het voegwerk aan de linker kopgevel en achterzijde van beide flats
 • Vernieuwen van de dakbedekking
 • In het kader van brandveiligheid wordt er tussen de slaapkamerramen een brandwerend glazen schot geplaatst.


Vervanging keuken, badkamer en toilet
Waar nodig vervangen wij de keuken, badkamer en/of het toilet.

Kievitlaan - Maartensdijk

Deze woningen zijn verduurzaamd van een D-label naar een A-label.

De werkzaamheden op een rij:

Energiebesparende verbeteringen

 • Plaatsen HR++ glas en ventilatieroosters
 • Aanbrengen vloerisolatie begane grondvloer incl. geïsoleerd vloerluik
 • Aanbrengen CO2 gestuurde mechanische ventilatie.


Groot onderhoud in de woning

 • Controleren en waar nodig herstellen/vervangen van de houten vloer op de begane grond.
 • Vervangen zachtboard plafonds voor nieuwe gipsplafonds
 • Controleren en waar nodig vernieuwen van de meterkast
 • Keuring gas- en elektrische installatie
 • Aanbrengen rookmelders
 • Aansluiting maken voor elektrisch koken, indien mogelijk en gewenst
 • Herstellen van de tijdens het huisbezoek geconstateerde gebreken.


Groot onderhoud buiten de woning

 • Houtrotherstel en schilderen houten delen aan de buitenzijde
 • Herstelwerkzaamheden aan de kozijnen
 • Vervangen hang- en sluitwerk voor inbraakwerend hang- en sluitwerk
 • Vervangen tochtstrippen
 • Herstellen metselwerk van de gevel
 • Vernieuwen hemelwaterafvoeren
 • Vervangen zinken goten
 • Controleren en herstellen schoorsteen
 • Controleren en indien nodig bijvullen bestaande spouwmuurisolatie.


Keuzemogelijkheden vervanging keuken en badkamer
Waar nodig vervangen wij de keuken en/of badkamer. De bewoners konden zelf kiezen of ze dit willen. Wij vervangen de keuken en badkamer als deze verouderd is of als deze in slechte technische staat is.

Kometenlaan - Zuidpoolflat - Bilthoven

De Zuidpoolflat (nrs 41 t/m 219) aan de Kometenlaan is afgerond. In dit filmpje kunt u zien welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. De woningen zijn verbeterd, verduurzaamd en de tochtproblemen zijn opgelost. De bewoners gaan dit merken op hun energierekening en zeker ook in het comfort van hun woning.

Merellaan, Gruttolaan en Fazantlaan - Maartensdijk

74% van de bewoners is akkoord gegaan met de werkzaamheden.
De woningen zijn verduurzaamd van een D-label naar een A-label.

Nieuwstraat, Molenkamp, Essenkamp en Burg. de Withstraat - De Bilt

In samenwerking met aannemer Salverda Bouw, zijn we in september 2019 gestart met energiebesparende werkzaamheden. Als eerste waren de woningen aan de Essenkamp aan de beurt, vervolgens de Molenkamp en daarna de Nieuwstraat.

Alle woningen zijn opgeleverd en hebben nu energielabel A.

Prof. Dr. H.A. Lorentzweg - De Bilt

100% van de bewoners is akkoord gegaan met de plannen. Alle woningen zijn verduurzaamd van een C–label naar een A–label. En dat terwijl de doelstelling een B–label was.

Snippenlaan 49 t/m 77 - Bilthoven

Alle werkzaamheden zijn voor zover klaar. Iedereen heeft zonnepanelen voor hun eigen woning en de woningen hebben nu energielabel A.
De werkzaamheden op een rij:

Groot onderhoud:
Vervangen gootbetimmering.
Vervangen balkon- en tuindeuren en aanbrengen tochtstrips
Vervangen hang- en sluitwerk van uw voordeur op niveau PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen)
Schilderen alle houten delen aan de buitenzijde, in dezelfde kleur als het was
Schilderen trap- en balkonhekken
Reinigen balkon- en galerijvloeren en schilderen onderzijde van de galerij
Plaatsen rookmelder In de gang

Aanvullend individueel onderhoud
Als blijkt dat de badkamer en/of de keuken aan vervanging toe zijn, dan bieden wij een nieuwe badkamer en/of keuken aan.

Collectieve energiebesparende verbeteringen:
Alle ramen vervangen door HR++ glas met ventilatieroosters in de bestaande kozijnen.
Isoleren van spouwmuren, dakkapellen en hellende daken
Plaatsen van een nieuw, energiezuiniger ventilatiesysteem
Plaatsen van zonnepanelen op het dak
Isoleren van het vloerluik (op begane grond).