Duurzaamheidsprogramma

Woonstichting SSW gaat in de komende jaren aan de slag met het verduurzamen van ongeveer 1575 huurwoningen. Het doel is meer wooncomfort en een lagere energierekening voor de huurder. En natuurlijk bijdragen aan een beter klimaat.

Voor dit duurzaamheidsprogramma werken we samen met Adviesbureau Atriensis en de aannemers Talen Vastgoedonderhoud en Salverda Bouw.
De verduurzamingswerkzaamheden gaan we in de periode 2019 tot en met 2021 in fases uitvoeren.


Gaan we de huurwoningen in uw straat verduurzamen?

Dan krijgt u hierover tijdig bericht. Hieronder leest u hoe het proces daarna verloopt.


Bewonerscommissie of Energiecommissie

We betrekken u als huurder actief bij de ontwikkeling van het energetisch verbeterplan voor de huurwoningen in uw buurt. Persoonlijk en via de bewonerscommissie. Is die er niet, dan nodigen wij u uit deel te nemen aan een energiecommissie.


Wat zijn de wensen van de bewoners?

Bij de start van een deelproject ontvangen u en de andere huurders een enquête met vragen over uw woning en over energieverbeteringen. De mening en ideeën van de bewoners betrekken we als dat mogelijk is bij het verbeterplan.


Onderzoek wet Natuurbescherming

In het kader van deze wet zijn we bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de woningen verplicht rekening te houden met beschermde diersoorten. Daarom laten we voor elk deelproject grootschalig onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van bijvoorbeeld vleermuizen en gierzwaluwen in de buurt van de woningen die we gaan verduurzamen.


Van voorbereiding tot verbeterplan

Per deelproject gaan we eerst de woningen beoordelen op de huidige staat en eventuele verbetermogelijkheden. Op basis van deze quick scan maken we een eerste plan. Daarna komen we bij u en de andere bewoners thuis op bezoek om dit plan te bespreken.
Op basis van alle reacties maken we een definitieve voorstel voor collectieve energetische maatregelen.
U ontvangt een brochure met alle informatie over dit verbeterplan. Ook organiseren we inloopbijeenkomsten waar u en de andere huurders vragen kunnen stellen aan de aannemer, Atriensis en ons.


Welke verduurzamingsprojecten zijn in voorbereiding?

  • Snippenlaan 49 t/m 77.
Alle werkzaamheden zijn voor zover klaar. Iedereen heeft zonnepanelen voor hun eigen woning.

Enkele buitenwerkzaamheden die volgend jaar zomer 2020 worden uitgevoerd door de Natuurwet:
  • Het reinigen en herstellen van het gevelmetselwerk
  • Het schilderen van de balkonhekken
  • Het vervangen van de beglazing van enkele dakkapellen en het schilderwerk hiervan
  • Het isoleren van de zijkanten van deze dakkapellen.


Nieuwstraat 3 t/m 31, 10 t/m 44 en 58 t/m 66 & Nieuwstraat 12 t/m 14A, 20 t/m 22A en 28 t/m 30A & Molenkamp 1 t/m 15 en 2 t/m 28.
De woningen aan de Essenkamp zijn opgeleverd en hebben nu energielabel A.
De woningen aan de Molenkamp zijn zo goed als klaar.
De werkzaamheden in de Nieuwstraat zijn inmiddels ook opgestart.
Het project loopt volgens planning en duurt naar verwachting tot april 2020.

De binnendakisolatie wordt na de zomer van 2020 uitgevoerd, dit heeft te maken met de natuurwet.

Burgemeester de Withstraat 56, 56A, 56B en 78 t/m 80
Energiecommissie opgericht met vier huurders.
Start uitvoering verwacht begin 2020.

Kometenlaan hoogbouw 41 t/m 219, 221 t/m 399 en 401 t/m 579
Het concept verbeterplan is besproken met de energiecommissie. Daaruit zijn nog enkele vragen gekomen die onderzocht worden.
Wel zijn we er uit wat er moet gebeuren. Besloten is om in januari alvast te starten met de huisbezoeken voor de Zuidpoolflat. Dit geeft ons meer inzicht in de situatie. De geplande bewonersavond is daarom uitgesteld.
Het streven is nog steeds om in het voorjaar de starten met de werkzaamheden.

Bewoners hebben een informatiebrief hierover ontvangen.

Planetenbaan hoogbouw 59 t/m 217, 251 t/m 409 en 443 t/m 601
De stand van zaken is bijna gelijk aan de Kometenlaan. Hier is een bewonerscommissie aanwezig en hiermee is het conceptverbeterplan besproken. Ook hieruit zijn vragen naar voren gekomen die op dit moment nog onderzocht worden.
Voor de Zonnepleinflat (met de hoge nummers) waar als eerste gestart gaat worden, lopen op dit moment de huisbezoeken. Deze zijn afgerond voor de Kerst.

Voor het einde van het jaar is er nog een overleg met de bewonerscommissie. Ook hier is het streven om in het voorjaar te starten.

Anne Franklaan
Inmiddels zijn er diverse positieve gesprekken geweest met de energiecommissie. De werkzaamheden zijn helder en de begrotingen worden nu gecontroleerd. De informatiebrochure is verstuurd en op dit moment loopt de draagvlakmeting.
Maandag 2 december is er een informatieavond geweest voor de bewoners. Ongeveer 26% van de bewoners is langsgeweest en er werd heel positief gereageerd op het plan. Op dit moment heeft 39% positief gereageerd op de plannen via een getekende akkoordverklaring.

Begin januari starten de huisbezoeken en zal de aannemer per adres het gesprek aangaan met de huurders.
Daarna starten we met de werkzaamheden.

Merellaan, Gruttolaan en Kievitlaan
De bewoners hebben een enquête ontvangen. Hierin wordt gevraagd wat men van de woning vindt, welke problemen of klachten er zijn, maar ook wat juist prettig is. De uitkomst hiervan wordt nog verwerkt. Samen met de QuickScans wordt dit vertaald naar drie varianten van een plan.

Abt. Ludolfweg
Voor deze 28 woningen zijn we bezig met de voorbereidingen van een aantal aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. Aanvullende omdat rond 2012 deze woningen al een keer in een renovatie onder handen zijn genomen.
We willen het volgende uitvoeren:

  • het isoleren van de woningen op de begane grond.
  • het optimaliseren van de mechanische ventilatie, waarbij we deze CO2 gestuurd maken.
  • het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de flat.

Bewoners hebben de informatiebrochure ontvangen en ook hier loopt nu de draagvlakmeting.
Op dit moment heeft 57% positief gereageerd op de plannen via een getekende akkoordverklaring.

Begin februari hopen we te gaan starten met de werkzaamheden.

Planning

Het duurzaamheidsprogramma loopt tot eind 2021.
Voor de geselecteerde deelprojecten waarvan de uitvoeringsdatum nog niet bekend is, laat SSW tot de zomer van 2019 de eerste verkenning (quickscan) van de woningen uitvoeren. Ook al zijn deze woningen nog niet direct aan de beurt, maar in 2020 of 2021.
Ook de onderzoeken voor de wet Natuurwet gaan bij diverse complexen van start, omdat dit onderzoek enige maanden in beslag neemt.
De bewoners van de woningen van de betreffende deelprojecten krijgen tijdig informatie van SSW.