Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan tot 1 juli 2019. Geldige redenen om bezwaar aan te tekenen:

  • Huishoudinkomen is in 2017 lager dan vermeld
  • Huishoudinkomen is in 2018 lager dan in 2017
  • U bent (of een lid van uw huishouden is) chronisch ziek of gehandicapt
  • Huishoudinkomen is gedaald in 2019
  • Huishouden telt 4 of meer personen op 1 juli 2019
  • Iemand in het huishouden heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt op 1 juli 2019.

Als u in aanmerking komt voor een lager percentage huurverhoging op één van deze gronden, dan kunt u tot 1 juli 2019 bezwaar maken bij SSW.

De regeling chronisch zieken en gehandicapten

De overheid heeft een regeling gepubliceerd, waarin de groep chronisch zieken en gehandicapten staan beschreven die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De volledige beschrijving van deze aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten ziet u hier.

Bezwaarschrift opsturen

Op www.huurcommissie.nl kunt u een bezwaarschrift downloaden. Denk ook aan het bijvoegen van de juiste gegevens. Deze staan vermeld op het bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschift uitprinten en zonder postzegel opsturen naar:

Woonstichting SSW
Antwoordnummer 265
3720 VB Bilthoven