Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan tot 1 juli 2020. Geldige redenen om bezwaar aan te tekenen:

 • Uw huishoudinkomen is hoger dan € 43.574,- maar lager dan € 55.000,- voor alleenstaanden, en lager dan € 65.000,- voor twee- of meerpersoonshuishoudens. De huurverhoging wordt in dat geval verlaagd naar 5,2%.
 • Dit is een bedrijfseigen regeling van SSW. De procedure bij de Huurcommissie is daarom niet van toepassing.

Is één van onderstaande situaties op u van toepassing, dan wordt de huurverhoging verlaagd naar 2,6%:
 • Huishoudinkomen is in 2018 lager dan € 43,574,-
 • Huishoudinkomen is in 2019 lager dan € 43,574,-
 • U bent (of een lid van uw huishouden is) chronisch ziek of gehandicapt
 • Huishoudinkomen is gedaald in 2020
 • Huishouden telt 4 of meer personen op 1 juli 2020
 • Iemand in het huishouden heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt op 1 juli 2020.
Als u in aanmerking komt voor een lager percentage huurverhoging op één van deze gronden, dan kunt u tot 1 juli 2020 bezwaar maken bij SSW.


De regeling chronisch zieken en gehandicapten

De overheid heeft een regeling gepubliceerd, waarin de groep chronisch zieken en gehandicapten staan beschreven die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De volledige beschrijving van deze aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten ziet u hier.

Huishoudinkomen is gedaald in 2020

Als het huishoudinkomen in 2020 lager is dan € 43.574,-, dan kunt u in 2021 om huurverlaging vragen. SSW verlaagt de huur altijd op grond van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. De inkomensverklaringen over 2020 kunt u in juni 2021 opvragen bij de Belastingdienst.


Bezwaarschrift opsturen

Op www.huurcommissie.nl kunt u een bezwaarschrift downloaden. Denk ook aan het bijvoegen van de juiste gegevens. Deze staan vermeld op het bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschrift uitprinten en zonder postzegel opsturen naar:

Woonstichting SSW
Antwoordnummer 265
3720 VB Bilthoven

Huurbevriezing

U heeft misschien recht op huurbevriezing. Dit hangt af van:

 • hoeveel netto huur u nu betaalt.
 • het aantal personen waarmee u samenwoont
 • de hoogte van uw huishoudinkomen.
Aanvragen