Toekomstplan Tuinstraatkwartier

Het Tuinstraatkwartier is een groene wijk met een grote sociale samenhang. De 179 sociale huurwoningen zijn aan vernieuwing toe. In samenspraak met gemeente De Bilt en de Bewonerscommissie Tuinstraatkwartier hebben we een plan voor verbetering en vernieuwing ontwikkeld.

Het toekomstplan biedt een gevarieerd aanbod van voldoende goede en betaalbare huurwoningen. Met ruimte voor diverse woonwensen, inkomens en leeftijden. En aandacht voor de goede en kenmerkende elementen van de woonwijk.

Nieuwe start

Het project kent al een lange geschiedenis. In het voorjaar van 2021 hebben we een nieuwe start gemaakt. De omvangrijke investering die nodig was voor het toen voorliggende concept plan stond namelijk niet in verhouding tot de gewenste en benodigde meerwaarde.

Twee deelprojecten

In februari 2023 is het besluit genomen dat op de plek van de duplexwoningen nieuwbouw komt. En dat alle eengezinswoningen gerenoveerd worden.
4 juli 2023
Inloopbijeenkomst herontwikkeling 108 duplexwoningen

Van Schetsontwerp naar Voorlopig Ontwerp
Na de inloopbijeenkomst op 21 maart zijn we in kleine werkgroepen aan de slag gegaan met de opmerkingen, vragen en reacties die we kregen op het stedenbouwkundige Schetsontwerp.

Tijdens deze inloopbijeenkomst konden bewoners en omwonenden kennismaken met het stedenbouwkundige Voorlopig ontwerp (VO) voor de nieuwe woningen in het Tuinstraatkwartier.

2 juni 2023

Informatiebrochures verbeterplan eengezinswoningen

Bewoners van de eengezinswoningen in het Tuinstraatkwartier ontvingen de informatiebrochure van het verbeterplan van hun woning.
Via een persoonlijke aanpak met een gesprek thuis en maatregelen voor hulp, gaan we de bewoners zoveel mogelijk ontzorgen.
Bij voldoende draagvlak kan Salverda Bouw in september 2023 van start gaan met de werkzaamheden.

Drie typen woningen, drie informatiebrochures:21 maart 2023

Inloopbijeenkomst herontwikkeling 108 duplexwoningen

Bewoners en omwonenden konden kennismaken met het Schetsontwerp (SO) voor de nieuwbouwplannen voor de 108 duplexwoningen in het Tuinstraatkwartier. Alle duplexwoningen worden gesloopt en we streven ernaar 125 nieuwe appartementen terug te bouwen.