publishedMedia/b89a0092be7a56a1a098d97a5ec0ab9d.jpg?timestamp=2018-05-28 08:43:40.423

Tuinstraatkwartier

De huidige staat van de woningen is zeer matig. Er zijn diverse ernstige onderhoudsgebreken aan de schil. Daarnaast zijn er vocht- en tochtproblemen binnenshuis, die de bewoners onder de aandacht hebben gebracht door een petitie. Ook voldoen de woningen niet aan onze minimale oppervlakte norm, is er asbest aanwezig en zijn de woningen niet brand- en inbraakveilig.

Samen met de huurders en de gemeente ontwikkelen we een toekomstplan, waarmee de slechte punten van de woningen opgelost worden, terwijl de sterke punten van de wijk behouden blijven.

Aanvullende informatie
Download hier het Nulmeting rapport.

Artikel bewonersblad WONEN
Goeie buur(t): nummer 2, oktober 2017

Nieuwsbrieven
Informatie bewonersavond 4 juli 2017:
Informatie omwonenden