Toekomstplan Tuinstraatkwartier

Het Tuinstraatkwartier is een groene wijk met een grote sociale samenhang. De 179 sociale huurwoningen zijn aan vernieuwing toe. Hoe die vernieuwing er precies uit gaat zien, zal in het toekomstplan Tuinstraatkwartier duidelijk worden. Dit plan is nog in ontwikkeling, in samenspraak met gemeente De Bilt en de Bewonerscommissie Tuinstraatkwartier.Het toekomstplan zal bestaan uit een gevarieerd aanbod van voldoende goede en betaalbare huurwoningen. Met ruimte voor diverse woonwensen, inkomens en leeftijden. Bij de vernieuwingsplannen is aandacht voor de goede en kenmerkende elementen van de woonwijk.Nieuwe start

Het project kent al een lange geschiedenis. In het voorjaar van 2021 hebben we een nieuwe start gemaakt. De omvangrijke investering die nodig was voor het toen voorliggende concept plan stond namelijk niet in verhouding tot de gewenste en benodigde meerwaarde.

Februari 2023

Het bestuur heeft definitief besloten dat op de plek van de duplexwoningen nieuwbouw komt. En dat alle eengezinswoningen gerenoveerd worden.