Samen met Trebbe gaan we aan de slag met woningverbeteringsproject 'De Kwartieren' in de wijk De Leijen in Bilthoven.
Op 27 maart ondertekenden onze directeur-bestuurder Danny Visser en Marinus den Harder, directeur bij ontwikkelende bouwer Trebbe, de raamovereenkomst voor de voorbereiding van dit omvangrijke verbeteringsproject van 254 sociale huurwoningen.


Jeroen van de Bilt, projectmanager bij SSW: "Over circa drie jaar verwachten we dat alle 254 woningen verbeterd en verduurzaamd zijn. Samen met de bewoners willen we er een geslaagd project van maken."

Marinus den Harder, directeur bij Trebbe is blij met deze nieuwe opdracht. "Ik kijk uit naar de samenwerking met SSW. Nu kunnen we samen bouwen aan woongeluk in de vorm van de verbetering van de 254 woningen. Dat doen we met aandacht voor de bewoners, de omgeving en betaalbaarheid."

Verbeteren en verduurzamen
Doelstelling is de woningen te verbeteren met onder andere isolerende maatregelen, onderhoud en nieuwe technische installaties. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het najaar van 2024.

Luchtfoto projectgebied 'De Kwartieren' in De Leijen in Bilthoven