Dit is SSW

Woonstichting SSW is als betrouwbaar verhuurder actief in de gemeente De Bilt. In de zes kernen Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek verhuren we ruim 5.000 woningen, garages en bedrijfspanden.

Dat doen we met een team van ruim 50 deskundige medewerkers die zich elke dag vol enthousiasme inzetten voor onze huurders. In dit organogram ziet u een schematisch overzicht van onze bedrijfsstructuur.

Onze missie

Als Biltse woningcorporatie zetten we ons in voor mensen die op grond van hun inkomen of persoonlijke situatie niet op eigen kracht kunnen voorzien in woonruimte.
Dat doen we door betaalbare huurwoningen aan te bieden in wijken waar mensen prettig kunnen wonen. Daarbij werken wij nauw samen met onze maatschappelijke partners, met respect voor elkaars rol en expertise.

Onze visie

SSW is uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. Onze woningportefeuille is daarbij ons belangrijkste instrument. We willen met onze woningen mee kunnen bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen.
Ook op de langere termijn. Dat betekent dat we streven naar een flexibele en gevarieerde woningportefeuille. Wat we bouwen moet iets toevoegen aan de nabije omgeving en voorziet ook op de lange termijn in een behoefte.

SSW onderneemt

SSW onderneemt beschrijft hoe we op weg naar 2025 op een goede manier invulling blijven geven aan onze opdracht: betaalbare huurwoningen aanbieden in gevarieerde wijken.
Met als speerpunten:

  • Voor iedereen een plek
  • Betaalbaar wonen
  • Prettig wonen in gevarieerde wijken

Samenwerking met maatschappelijke partners

SSW investeert in de samenwerking met huurders en partners. Om de belangen van de huurders te behartigen en te zorgen dat de bewoners van onze huizen zich thuis voelen in hun straat, buurt en in de gemeente De Bilt.

Meer informatie

Kwaliteit

Wij leveren graag een goede kwaliteit van dienstverlening. Dit is één van de redenen waarom SSW lid is van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).

Meer informatie